Vrijwilligers zijn erg belangrijk voor onze dorpsontmoeting. Zij assisteren bij de activiteiten, schenken koffie/thee en verzorgen ook de maaltijden. Was het voorheen het zorgen voor en betuttelen van onze deelnemers, nu ligt de nadruk meer op samen activiteiten ondernemen, en deelnemers hierbij zelf laten doen wat ze kunnen.

Deze vrijwilligers ondersteund door  Lilian en Gerty (beroepskrachten) zorgen samen voor een uitgebreid aanbod van verschillende activiteiten. De beroepskrachten verzorgen ook licht verzorgende taken.

Ook zijn er regelmatig stagiaires aanwezig, die zo ervaringen opdoen en assisteren.