Herstart middagprogramma m.i.v. 1-9-2020

In overleg met het bestuur is besloten om m.i.v. 1-9-2020 ook het middagprogramma weer open te stellen.

Uiteraard zijn de voorzorgsmaatregelen i.v.m. het corona virus volgens het R.I.V.M. besproken en vastgelegd.

Warme maaltijd vanaf 07-07-2020

De bezoekers hebben aangegeven dat ze de warme maaltijd en het samen eten (in deze corona tijd) missen. Na overleg met de koks is besloten om vanaf dinsdag 7 juli weer een warme maaltijden te serveren. De middagen blijven we tot 1 september nog gesloten, daarna kijken we verder.
Onze bezoekers mogen weer op hun vaste dagen komen. (Voor bezoekers die fysieke hulp nodig hebben telt dit helaas nog niet)
De eerste weken na de nieuwe opstart zitten erop.
We houden ons natuurlijk nog steeds aan de regels van het RIVM; als je verkouden bent of je niet lekker voelt blijf je thuis en we houden 1,5 meter afstand.

Herstart dorpsontmoeting na versoepeling coronamaatregels

Hoe gaat de herstart van de dorpsontmoeting eruit zien:
Vanaf dinsdag 9 juni zijn we op dinsdagochtend, donderdagochtend en vrijdagochtend geopend van 10.00 uur tot 11.30 uur voor een koffieuurtje.
We starten met kleine groepjes, per ochtend maximaal 5 deelnemers, één vrijwilliger,(een eventuele buddy-vrijwilliger) en de beroepskracht.
We doen dit op deze manier om ervaring op te doen hoe we ons op een veilige manier kunnen bewegen in een 1,5 meter maatschappij.
We begrijpen dat ook de meeste vrijwilligers weer graag naar de groep komen maar voor de veiligheid van de deelnemers én de vrijwilligers is dit in deze fase niet mogelijk.
Als blijkt dat alles goed te handhaven is met inachtneming van de RIVM regels en de gemaakte afspraken dan kan na verloop van tijd een uitbreiding van het aantal bezoekers / vrijwilligers plaatsvinden en nog later mogelijk het aanbieden van een warme maaltijd. Hierover houden we jullie op de hoogte.
Elke bezoeker beslist zelf of hij komt en is ook zelf verantwoordelijk voor het naleven van de richtlijnen!

Dorpsontmoeting tijdelijk gesloten

In opdracht van de gemeente is de Dorpsontmoeting vanaf 14-3-2020 tijdelijk gesloten i.v.m. het corona virus   "Covid-19"

Nieuwjaarsborrel 10-01-2019

Op donderdag 10-1-2019 werd tijdens de nieuwjaarsborrel met alle deelnemers en vrijwilligers geproost op het nieuwe jaar en de lancering van onze nieuwe naam/logo/banner en website.

Nieuwe website 01-01-2019

Op 1-1-2019 is onze nieuwe website de lucht ingegaan.